ରେଫ୍ରିଜରେଜେସନ୍ ହୋସ୍ ଏବଂ ଫିଟିଂ ପାଇଁ ଅଟୋ ଏସି ପାଇପ୍ କେସିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:

BWT ନଂ: 37-10390

ହୋସ୍ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଆକାର ପାଇଁ: 6 # 8 # 10 # 12 #

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାଇ ପାରିବେ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:

QQ截图20200910100521 QQ截图20200910100526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

ଅଂଶ ନାମ

QTY

1

ଦ୍ରୁତ କ୍ଲାମ୍ କୁ ପୁସ୍-ଟାଣ |

1

2

ଷୋଡଶାଳ ସକେଟ୍ ବୋଲ୍ଟ |

1

3

ଚକ 1

1

4

ବଡ଼ ଆଧାର |

1

5

ଦ୍ରୁତ କ୍ଲାମ୍ କୁ ପୁସ୍-ଟାଣ |

1

6

ଛୋଟ ଆଧାର |

1

7

ଷୋଡଶାଳ ସକେଟ୍ ବୋଲ୍ଟ |

1

8

ଚକ 2

1

9

ହୋସ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ |

2

10

ଫିଟ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ |

1

ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିନିବାରଣ :

1. ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 4 ନମ୍ବର ବଡ଼ ବେସର ଅନୁରୂପ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ 6 ନମ୍ବର ଛୋଟ ଆଧାର ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ |

2. ନମ୍ବର 9 ର ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡକୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମାନ ଆର୍କକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରଖିବା ଉଚିତ |ବିଶେଷତା: 6 # 8 # 10 # 12 #;

3. ସଂପୃକ୍ତ ନମ୍ବର 10 ଫିଟିଂ କ୍ଲମ୍ପକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତୁଳନା ପରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ;

4. ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ନମ୍ୱର 7 ବୋଲ୍ଟକୁ ସଜାଡିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃ ness ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ବେସର ଏକ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ବୋଲ୍ଟ ଅଛି |

ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପଦକ୍ଷେପ:

1. ନମ୍ବର push ପୁସ୍-ପଲ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ହୋସ୍ ଟାଣନ୍ତୁ, ନମ୍ୱର 7 ବୋଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୃ ness ତା ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ସେହି ସମୟରେ No 3 ଚଳନ୍ତା ଚକ୍ ଶେଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ହୋସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ | ;

No. ନମ୍ବର ଚାଲୁଥିବା ଚକ୍ ଉପରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସହିତ ଫିଟିଂ କ୍ଲମ୍ପର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକିଂକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |

3, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ହୋସରେ ଫିଟ୍ ଥିବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 ପୁସ୍-ଟାଣ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲମ୍ପକୁ ଠେଲି ଏବଂ ଟାଣ |

4 、 ନମ୍ୱର 5 ପୁସ୍-ଟାଣ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲମ୍ପ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର 1 ପୁସ୍-ଟାଣ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲମ୍ପ୍ 、

5 different ବିଭିନ୍ନ ହୋସ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ସ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ସକୁ ବଦଳାଇ ଆପଣ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ହୋସ୍ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ରୂପାନ୍ତରକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ |

 

ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ସିପିଂ:

1. ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଏଣ୍ଟେ ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ |
2. ଲିଡ୍ ସମୟ: ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବାର 10-20 ଦିନ ପରେ |
3. ଶିପିଙ୍ଗ୍: ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା (DHL, FedEx, TNT, UPS), ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା, ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା
4. ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ: ନିଙ୍ଗବୋ, ଚୀନ୍ |

Delivery (复制)


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: